Podmínky hrazení ubytovacích a rekreačních poplatků

Vážení hosté,

zde najdete informace o ubytovacích a rekreačních poplatcích včetně sazeb a osob osvobozených od hrazení výše uvedených poplatků.

Poplatky z ubytovací kapacity 2019
Rekreační poplatky 2019
Poplatek z pobytu 2020