Podmínky hrazení ubytovacích a rekreačních poplatků

Vážení hosté,

zde najdete informace o ubytovacích a rekreačních poplatcích včetně sazeb a osob osvobozených od hrazení výše uvedených poplatků.

Poplatky z ubytovací kapacity
Rekreační poplatky