Informace pro naše hosty

Vážení hosté,

Pro všechny hosty hotelu a restaurace jsou platné podmínky stanovené vládou ČR.

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek.

• Certifikátem MZČR o provedeném ukončeném očkování (2. dávce), od něhož uplynulo minimálně 14 dní.
• Potvrzení o prodělané nemoci s datem pozitivního testu od něhož neuplynulo více jak 180 dní.
• Děti do 12ti let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.
• Osoby cestující za účelem výkonu pracovní povinnosti se mohou prokázat negativním výsledkem PCR testování ne starším 72 hodin. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu.

Změny opatření, které vláda schválila 20. října
• respirátory povinné i v zaměstnání – od 25. října
• zkrácení platnosti testů na 24 hodin (antigenní) a 72 hodin (PCR) – od 1. listopadu
• povinné kontroly certifikátů o očkování, testu nebo prodělané nemoci (OTN) v restauracích personálem – od 1. listopadu
• konec plošného proplácení preventivních testů z veřejného zdravotního pojištění (vybrané skupiny ho budou mít dál hrazené) – od 1. listopadu

V hotelu je nutné dodržovat všechna platná nařízení ministerstva zdravotnictví (usnesení vlády – mimořádná opatření),
více na https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby, dále pak https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla.

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
U jednoho stolu může sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud je stůl dostatečně dlouhý, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.

Těšíme se na Vás

Personál hotelu Grand