Informace pro naše hosty

Vážení hosté,

od 1.6.2021 Vás opět přivítáme v našem hotelu. Současně otvíráme venkovní zahrádku i vnitřní restauraci.
Pro všechny hosty hotelu, restaurace a venkovní zahrádky platí podmínky stanovené vládou ČR.

Pravidla a doporučení

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let):

1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

2. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

3. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.
4. Podstoupí preventivní antigenní test, který je možné zakoupit od provozovatele na místě, před zahájením pobytu nebo před vstupem do restaurace nebo na venkovní zahrádku.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

V ubytovacích zařízeních, je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla.

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
U jednoho stolu může sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud je stůl dostatečně dlouhý, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.

Čestné prohlášení k vytisknutí

Těšíme se na Vás

Personál hotelu Grand